Dane sprzedawcy:

Właścicielem sklepu jest firma SpeedCom Kamil Suchocki, ul. Plater 10, 43-603 Jaworzno, NIP 632-188-97-826; REGON 241544041.
Adres i dane kontaktowe: Centrum Laptopów, ul. Krakowska 2, 32-500 Chrzanów, telefon: 791 797 999, e-mail: sklep@speedcom.pl
Sklep czynny od godziny 9:00 do 17:00

    sklep@speedcom.pl
    tel. 791 797 999

Zwroty:

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
Centrum Laptopów
Krakowska 2
32-500 Chrzanów

1. Prawo odstąpienia od umowy W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@speedcom.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Centrum Laptopów, ul. Krakowska 2, 32-500 Chrzanów.

2. Koszt zwrotu rzeczy W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania zakupionych produktów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3. Brak możliwości odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług pod adresem sklep@centrum-laptopow.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - numer aukcji stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5.Adres do reklamacji Centrum Laptopów, ul. Krakowska 2, 32-500 Chrzanów, e-mail: sklep@speedcom.pl

Pozostałe informacje:

1. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. SpeedCom Kamil Suchocki jako sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzedawaną rzecz bez wad fizycznych (z wyłączeniem wad wyraźnie wskazanych w ofercie sprzedaży) lub prawnych. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada istniała w momencie sprzedaży.

2. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Wzór Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] ........................................... ........................................... ........................................... Ja.................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................................................., numer oferty..................................... Data zawarcia umowy to ................., data odbioru ...................... Imię i nazwisko........................................... Login Allegro........................................... Adres........................................... Data........................................... ........................................... Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)